Společnost Agrola s.r.o. Kožušice hospodaří od roku 1993 v katastrech obcí Kožušice, Malínky, Brankovice a Dobročkovice.

Zaměřuje se na udržitelnou rostlinnou výrobu s ohledem na maximální dodávání organické hmoty do osevního postupu (veškerá organická hmota zapravena do půdy, cílené pěstování organické hmoty – meziplodiny), používání co možná nejméně chemických vstupů do agroekosystému (mechanická likvidace plevelů po sklizni) a boj proti vodní erozi – hluboké kypření, ponechání organických zbytků jako mulče na povrchu půdy, ochrana struktury půdy používání pásové techniky, vyvarování se utužování půdy.

V členité krajině se staráme o okraje polí tak, aby nezarůstaly. Odborně provádíme ořez větví v zimních měsících. Samozřejmá je stálá obnova, důsledné udržování a obnova poškozených či zcela nefunkčních drenážních systémů na našich pozemcích. Ty jsou nefunkční kvůli zcela zaneseným korytům většiny toků – naprosté selhání správců toků - potažmo státu! Tato práce v krajině se odráží ve snazším obhospodařování pozemků. Volbu osevního postupu, který se skládá až z deseti plodin volíme tak, abychom minimalizovali škody způsobené zvěří (černá a vysoká). Vhodné odpady po čištění zemědělských plodin se snažíme distribuovat zpět do krajiny, aby zvěř po sklizni plodin netrpěla nárazovým nedostatkem potravy, a neškodila tak na zatím nesklizených kulturách. Veškerá tato údržba krajiny, drenážních systémů, okrajů lesů je financována z provozních peněz společnosti, tzn. na žádné výše uvedené práce nejsou žádné dotace či jiné veřejné prostředky.

Dále se snažíme o zjištění variability úrodnosti našich pozemků, abychom tím zpřesnili dávky hnojení – variabilně hnojili: místa chudá na vodu či úrodnou půdu nepřehnojovali a naopak úrodná místa vyhnojili dostatečně na jejich výnosový potenciál, a v konečném důsledku neúrodná či těžko obhospodařovatelná místa využili spíš pro tvorbu různorodé krajiny či krytu a místa paše pro zvěř.

Aktuální nabídka služeb společnosti AGROLA:

Pole Mechanizace na poli Pole Optické třídění SEA CHROME