SEA CHROME - unikátní třídění podle barvy

UNIKÁTNÍ TŘÍDĚNÍ PODLE BARVY BLÍZKÉ LIDSKÉMU OKU

Systém optického třídění zrnin splňuje nejnáročnější požadavky kladené na potravinářské i nepotravinářské využití vaší produkce.

Technologie je ideální pro třídění olejnin, obilovin, luskovin, pícnin a všech ostatních sypkých plodin a materiálů (např. kmínu, svazenky, suchých plodů, ...)

 • Vstupní materiál
Vstupní materiál
 • Dobrý materiál
  (99,2%)
Dobrý materiál (99,2%)
 • Vystřelený materiál
  (0,7%)
Vystřelený materiál (0,7%)
 • Přepad
  (0,1%)
Přepad (0,1%)

Jedinečnost technologie čištění spočívá ve snímání toku materiálu v různých částech elektromagnetického spektra, a to ve:

 • viditelném RGB spektru
RGB spektru
 • NIR spektru
NIR spektru
 • SWIR spektru
SWIR spektru

Neunikne nám žádná nečistota, a poradíme si tak i s vytříděním problematických materiálů, s nimiž klasické stolové třídičky nepříliš úspěšně zápolí.

INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ TŘÍDICÍCH PARAMETRŮ NA KAŽDOU PLODINU

Různým typem snímání totiž dokážeme rozlišit i lidským okem stejně barevné, ale jinak různorodé materiály, a ty pak vyseparovat. Dokážeme rozlišit i tvarově deformovaná zrna, půlky či jinak narušená zrna a vše přesně vytřídit, s minimem odpadu.

SEA CHROME

OPTICKÉ TŘÍDĚNÍ – TO JE PŘESNOST A PRECIZNOST ČIŠTĚNÍ

Tento celosvětově nejpreciznější čisticí postup je vhodný rovněž ke třídění těžko čistitelných příměsí v různých zrninách, a to především díky nejnižšímu poměru odpadu k čistému materiálu.

Výhody této unikátní technologie tak velmi oceníte při vytřídění standardně těžko čistitelných příměsí:

 • stejně barevných semen plevelů či jiných kulturních plodin od hlavní plodiny, např.:
  • šťovík z jetele
  • řepka z hořčice
  • oves z různých obilovin
  • ředkev z hořčice
  • kokotice z vojtěšky
  • laskavec z máku
  • svízel z jetele inkarnátu
  • kukuřice ze slunečnice
  • ježatka ze svazenky
  • pšenice ze sladovnického ječmene
 • klidová stádia hub – sklerocia, námel, snětivá zrna hálky, fuzariózní zrna
 • mrtví nebo živí skladištní škůdci

ZAJÍMÁ VÁS ZVÝŠENÍ VÝTĚŽNOSTI O 10 %?

Nejlepší optické vytřídění s minimálním odpadem znamená vždy vyšší výtěžnost a zisk pro vás.

DÁLE NABÍZÍME

 • čištění zemědělských plodin na sítové čističce CIMBRIA DELTA 145
 • sušení na sesypné sušce LAW SBC 10NE

VYTŘÍDÍME NEJEN PLEVY